Hvor finder man en arbejdsplads, der kombinerer samfundsvidenskabelig forskning på højeste niveau med dynamisk kommunikation og strategisk tænkning, som kan matche de bedste konsulenthuse? Og hvor der samtidig er både en ægte interesse i medarbejderne og et højere samfundsmæssigt formål med den forretning, man driver?


Efter 13 år som forsker og underviser på det nuværende CBS (Copenhagen Business School) og to år som Forskningschef for Strategisk Forum/Huset Mandag Morgen havde Kim Møller fundet elementer af den arbejdsplads, han drømte om, men endnu ikke en arbejdsplads, der forenede alt i en vision. I 1995 besluttede Kim Møller derfor, at når han ikke kunne finde den arbejdsplads, han drømte om, så kunne han skabe den selv: en arbejdsplads, der forenede det bedste, han indtil da havde set indenfor samfundsvidenskabelig forskning, journalistik, kommunikation, strategi og ledelsesrådgivning.

 

Virksomheden begyndte som den nordiske repræsentation af Oxford Analytica. I begyndelsen etableret som et personligt ejet selskab, men som virksomheden hurtigt voksede, besluttede Kim at omdanne det til et aktieselskab. Samtidig blev Oxford Analytica og Kim enige om at afbryde samarbejdet, og det nye selskab kom derfor til at hedde Oxford Research A/S.

 

Virksomheden voksede fortsat gennem resten af -90'erne og specialiserede sig i analyser og evalueringer indenfor erhvervs- og regionaludvikling. Senere blev også arbejdsmarkeds- og velfærdsstudier en del af virksomhedens kerneområde. Kunderne var primært offentlige, og sen -90'erne kom også til at vise, hvor sårbar en meget specialiseret virksomhed på et relativt lille marked kan være.

 

Virksomhedens bestyrelse besluttede derfor at ekspandere både i form af nye forretningsområder, nye markedssegmenter og nye geografiske markeder. I 2001 blev den nuværende koncernstruktur derfor etableret, og Oxford Research AB blev etableret i Sverige i 2003, Oxford Research AS i Norge i 2004, hvor også Great Place to Work® Institute og Oxford Leadership Academy blev dannet.

 

Oxford Gruppen består i dag således af Oxford Research i Danmark, Norge, Sverige og Finland (OR), Great Place to Work® Institute (GPW) og Oxford leadership Academy (OLA). Hvor OR fortsat orienterer sig mod beslutningstagere i den offentlige sektor, så er GPW fokuseret på udvikling af arbejdspladser og OLA på lederudvikling indenfor såvel den offentlige som den private sektor.